HavenFysio - Fysiotherapie

Wat is Fysiotherapie

Met fysiotherapie verhelpen of verminderen we klachten van uw houdings- en bewegingsapparaat. Deze klachten kunnen ontstaan tijdens het werk, door een ongeluk, een ziekte, met het sporten of door veroudering. Samen met u kijken we naar uw klachten, en zoeken daar een passende behandeling voor. Wij leren u om op de juiste manier met uw klachten om te gaan. Dit kan door middel van begeleiding en advies op maat. Maar ook door het trainen van de algehele conditie. Voor deze klachten is fysiotherapie van toepassing:

 • Pijnlijke gewrichten
 • Stijfheid
 • Pijnlijke spieren, banden of pezen
 • Pijn of belemmering tijdens beweging
 • Pijn tijdens het zitten of het aannemen van een bepaalde houding
 • Ademhalingsproblemen
 • Evenwichtstoornis

Voor fysiotherapie heeft u geen verwijsbrief van de huisarts nodig. U kunt direct bij ons terecht. Aan de hand van een kort vraaggesprek en een onderzoek beoordelen we of uw klachten verholpen kunnen worden met fysiotherapie.

Wat is Manuele Therapie

Met manuele therapie verbeteren we het functioneren van uw gewrichten. Hier zijn specifieke behandeltechnieken voor die vaak meteen al resultaat bieden. Uw gewricht zal beter bewegen en de pijn vermindert snel. Voor de volgende klachten is manuele therapie van toepassing:

 • Hoofd- en nekpijn (in combinatie met slecht bewegen van de nek en rug)
 • Nek- en schouder klachten met uitstraling naar de armen
 • Hoge rugklachten (in combinatie met rib en borstpijn)
 • Lage rugklachten (met uitstraling naar de benen)
 • Bepaalde vormen van duizeligheid
 • Kaakklachten (in combinatie met nekklachten)
 • Heupklachten

Manuele therapie wordt uit de aanvullende verzekering vergoed. Havenfysio staat in het kwaliteitsregister voor manuele therapie dat aangesloten is bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie.

Wat is Revalidatie

Revalidatie is nodig na een operatie, ongeval of blessure en helpt u weer fit en gezond te worden. Dit doen wij door middel van een (intensief) revalidatietraject. Zodat u weer op uw oude niveau kunt bewegen, werken en sporten. Wij begeleiden u in zowel de fitnesszaal als de behandelruimte.

Om uw revalidatie zo goed mogelijk te begeleiden is veel kennis en ervaring vereist. Daarom volgt Havenfysio continu bij- en nascholingen conform de richtlijnen van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie en zijn wij ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister.

Wat is Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is een specialisatie op het gebied van bewegen voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Een kinderfysiotherapeut observeert, onderzoekt en behandelt, maar geeft ook voorlichting en advies. Ademhaling behoort ook tot het terrein van de kinderfysiotherapeut en is een specialisatie van Marijke. Evenals het behandelen van kinderen met SOLK. (Somatisch Onverklaarbare Lichamelijke Klachten)

U kunt tot 24 uur voor een consult kosteloos afzeggen. Hierna worden de kosten voor het geplande consult bij U in rekening gebracht. Kinderfysio graag afzeggen via: 06-10906076

De wet WGBO

De afkorting WGBO staat voor Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst. Deze wet regelt rechten en verplichten voor zowel de fysiotherapeut als voor u, de patiënt. Recht op informatie voor de patiënt Voor u betekent deze wet dat u te allen tijde recht heeft op informatie van de fysiotherapeut, in een begrijpelijke en heldere taal, over uw klacht, de behandelingen en de daarbij horende gevolgen en/of risico’s. Wanneer gewenst kan de fysiotherapeut deze informatie ook schriftelijk geven zodat u deze thuis op uw gemak door kunt lezen. Wanneer u wijzingen in het dossier wilt hebben dan kunt u dit aangeven bij de therapeut, en deze is verplicht die wijzingen door te voeren. Wanneer de therapeut van oordeel is dat informatie u slecht zal bevallen dan is dat geen reden om deze informatie niet aan u te geven. Wanneer de therapeut van oordeel is dat bepaalde informatie u ernstig nadeel zal opleveren dan zal de therapeut u deze informatie niet verstrekken. De fysiotherapeut is wel verplicht deze informatie met een andere zorgverlener te overleggen, bijvoorbeeld de huisarts of een specialist. Wanneer u als patiënt aangeeft geen informatie te willen hebben dan zal de therapeut u geen informatie verstrekken tenzij dit ernstig nadeel oplevert voor u of anderen.

Privacy Wettelijk gezien moeten de medische dossiers minimaal tien jaar bewaard blijven. Deze dossiers mogen door niemand worden ingezien, ook niet door directe familie of bij overlijden. Met schriftelijke toestemming van u als patiënt is dit wel mogelijk. Onder strikte voorwaarden en wettelijke regels kan de zorgverzekeraar dossiers opvragen. Ook voor wetenschappelijk onderzoek kan enkel onder dezelfde strikte voorwaarden en wettelijke regels dossiers opgevraagd worden en beschikbaar worden gesteld. Plichten als patient U heeft als patiënt de verplichting de therapeut zo goed, eerlijk en zo volledig als mogelijk op de hoogte te stellen van uw klachten. Met de juiste informatie is de therapeut in staat sneller en nauwkeuriger een diagnose te stellen en de juiste zorg te verlenen. Dit klinkt misschien raar maar vaak wordt uit schaamte of de overtuiging dat bepaalde informatie onbelangrijk is informatie niet verteld. Vanzelfsprekend is het ook uw plicht om de adviezen van de therapeut op te volgen.

Afspraak afzeggen ?, neem contact met ons op.

U kunt tot 24 uur voor een consult kosteloos afzeggen. Hierna worden de kosten van het geplande consult bij u in rekening gebracht. U kunt gemakkelijk via het online formulier of via de telefoon een consult bij ons afzeggen.