Products - Ericka

Lijst chronische aandoeningen

Bepaalde aandoeningen komen voor op een lijst die door het ministerie van volksgezondheid is samengesteld. Na de 20ste behandeling worden deze aandoeningen gedekt door de basisverzekering. De eerste twintig behandeling komen voor rekening van de aanvullende verzekering mits u aanvullend verzekerd bent.

Type Aandoening Verwijzing Beperkingen Aanvullende voorwaarden
Zenuwstelsel Cerebrovasculair accident
Ruggemergaandoening S
Multipele sclerose S
Perifere zenuwaandoening S Indien sprake is van motorische uitval
Extrapyramidale aandoening S
Motorische retardatie of een ontwikkelingsstoornis van het zenuwstelsel S Bij patiënten jonger dan 17 jaar
Aangeboren afwijking van het centraal zenuwstelsel S
Cerebellaire aandoening S
Uitvalsverschijnselen als gevolg van een tumor in de hersenen of het ruggenmerg dan wel als gevolg van hersenletsel S
Radiculair syndroom met motorische uitval S 3 mnd
Spierziekte S
Myasthenia gravis S
Bewegingsapparaat Aangeboren afwijking S
Progressieve scoliose S
Juveniele osteochondrose S Bij patiënten jonger dan 22 jaar
Reflexdystrofie S
Fractuur als gevolg van morbus Kahler, botmetastase of morbus Paget S
Frozen shoulder (capsulitis adhaesiva) 12 mnd
Hyperostotische spondylose (morbus Forestier) S
Collageenziekten S
Status na amputatie
Whiplash S 3 mnd (+6 BVS)
Aangeboren afwijking S
Postpartum bekkeninstabiliteit 3 mnd
Fracturen S/VHA 6 mnd NCB Indien conservatief behandeld
Overige Chronic obstructive pulmonary disease(COPD) Bij stadium II of hoger van de GOLD Classificatie
Aangeboren afwijking van de tractus respiratorius S
Lymfoedeem
Littekenweefsel van de huid al dan niet na een trauma
Status na opname in een ziekenhuis, een verpleeginrichting of een instelling voor revalidatie dan wel na dagbehandeling in een instelling voor revalidatie en de hulp dient ter bespoediging van het herstel na ontslag naar huis of de beëindiging van de dagbehandeling S/VHA 12 mnd IAO
Claudicatio intermittens (vasculair) 12 mnd Graad 2 of 3 Fontaine
Weke delen tumoren 2 jr NB
Diffuse interstitiële longaandoening S Indien sprake is van ventilatoire beperking of diffusiestoornis

Toelichting afkortingen

  •   mnd = Maximum behandelduur in maanden
  •   mnd NCB = Maximum behandelduur in maanden na conservatieve behandeling
  •   mnd IAO = Maximum behandelduur in maanden in aansluiting op ontslag ziekenhuis of beëindiging van de behandeling in de instelling
  •   BVS = Maximale verlenging behandelduur bij verdere stoornissen/klachten
  •   jr NB = Maximaal aantal jaar na bestraling
  •   S = Verwijsbrief nodig van specialist
  •   S/VHA = Verwijsbrief nodig van specialist of verpleeghuisarts

Meer weten, neem contact met ons op.

Weet u niet zeker of fysiotherapie bij uw verzekering gedekt wordt, of wilt u meer over dit onderwerp weten, neem dan even contact met ons op.